Home page VBR-Belgium About us Contact us News Events VBR-Belgium-shop Legal .................... Online shop English Français Nederlands Deutsch Italiano Espanol Ukrainian Dansk Suomi Norsk Latvijas.
© Copyright protected by VBR-Belgium
Turtleskin products
Turtleskin products in our shop VBR-Belgium To satisfy on the different technical demands of our customers we cooperate with different manufactures for products in our shop.
Turtleskin Metal flex armor pannels. Turtleskin Metal flex armor are special cut- resistant protective panels constructed according to a new patented technology of small metal plates that can offer a fairly high knife, spike and needle protection (NIJ levels 2 and 3). For the time were already 40,000 Dutch policemen equipped with such Metal Flex armor panels. The Turtleskin Flex Armor panels are available in various forms. A Turtle Skin Flex Armor panel is a "stand alone" panel, this means that the required cut and puncture resistant protection NIJ value 2 or 3 are achieved by itself and without requiring additional ballistic or spacer packages. A version for the use in conjunction with ballistic armor is also possible. These panels can be used as cut and stab resistant to upgrade existing body armor (NIJ-2) with a cut-resistant layer. The Flex armor panel can also separately in a carrying pouch be worn as high stab and spike resistant protection. Concealable Stab Protection TurtleSkin Concealable Corrections Vests provide the highest levels of flexibility and protection on the market- the vests are designed to offer combined Spike and Edged Weapon protection. TurtleSkin MFA (Metal Flex Armour) technology has been implemented into the design of this Cell Extraction Vest. TurtleSkin MFA stab resistant panels provide thin (less than 3.5mm), lightweight stab protection. TurtleSkin Corrections Vests have been created using the most advanced armour materials on the market and provide protection against the broadest possible range of threats. TurtleSkin MFA technology provides the performance of a steel plate with the flexibility of a fabric. Features & Benefits - Stab resistant - The protection of a steel plate with the flexibility of fabric - Load distribution system, speads the weight between shoulders & lower back - Panel suspension system to avoid bunching at the bottom - Rounded back panel for increased concealability - Optional TurtleSkin Silver antimicrobial carrier, kills MRSA, HIV & Hep C as well as the bacteria that causes body odour Specification - Combined Spike and Edged Weapon protection - Areal density 2.4 lb/ft² - Thickness 0.41 in. (armour package w/ slip cover and carrier) - Weight 6.7 lb. (size large armour package w/ slip and carrier) Superior Stab Protection-Ideal For Corrections and Prisons TurtleSkin Cell Extraction Vest is a unique combination of flexible metallic and textile components with fantastic edged weapon and spike protection. While conventional steel plate protection can bruise and pinch, TurtleSkin's flexible Cell Extraction Vest gives officers full range of motion and comfort without sacrificing protection. TurtleSkin MFA (Metal Flex Armour) technology has been implemented into the design of this Cell Extraction Vest. TurtleSkin MFA stab resistant panels provide thin (less than 3.5mm), lightweight stab protection. TurtleSkin Corrections Vests have been created using the most advanced armour materials on the market and provide protection against the broadest possible range of threats. TurtleSkin MFA technology provides the performance of a steel plate with the flexibility of a fabric. Features and Benefits - Stab resistant - Outstanding flexibility - Increased protection area on torso - Modular shoulders, throat and groin protection - Oversized pockets for equipment - Front opening for rapid deployment - Low-profile collar to reduce helmet integration issues - Durable, machine washable Cordura outer shell - No more bruises or pinching on your chest, shoulders & underarms from your armour Specification - Combined Spike and Edged Weapon protection - Areal Density 2.45lbs/ft² (armour package w/ slip cover and carrier) - Weight 16 lb. (size large armour package w/ slip cover and carrier; w/o extremities) - Weight 21 lb. (size large armour package w/ slip cover and carrier and extremities) - Thickness 0.41 in. (armour package w/ slip cover and carrier) For more info please contact us.
Turtleskin producten in onze shop VBR-Belgium Om te kunnen voldoen aan de technische eisen van al onze klanten werken wij samen met verschillende fabrikanten. TurtleSkin beschikt over een unieke gepatenteerde technologie die van groot nut kan zijn in de Benelux. Turtleskin Metal flex armor pannels. (Flexibele snijwerende beschermingspanelen). Turtleskin Metaal flex armor zijn speciale snijwerende beschermende panelen die gemaakt zijn volgens een nieuwe gepatenteerde technologie van kleine metalen plaatjes die een vrij hoge mes, priem en naaldbescherming kunnen bieden (NIJ levels 2 en 3). Voor het ogenblik werden reeds 40.000 Nederlandse politieagenten uitgerust met dergelijke Metaal Flex armor panelen. De Turtleskin Flex Armor panelen zijn in verschillende vormen leverbaar. Een Turtleskin Flex Armor panelen is een “stand alone” paneel, dit wil zeggen dat het de vereiste snij- en steekwerende beschermingswaarde NIJ 2 of 3 bereikt uit zichzelf en zonder dat er extra ballistische of spacer pakketten moeten gebruikt worden. Deze panelen kunnen gebruikt worden als snij- en steekwerende upgrade om bestaande kogelwerende vesten (NIJ-2) te voorzien van een steekwerende laag. Het Flex armor paneel kan ook apart in een draaghoes gedragen worden als snij- en steekwerende bescherming. Discrete zware steekbescherming. De Turtleskin discrete Correctie vesten bieden de hoogste niveaus van flexibiliteit en bescherming die te bieden is op de markt. De vesten zijn ontworpen om een zeer goede bescherming te bieden tegen messen spikes en naalden. TurtleSkin MFA (Metal Flex Armour)-technologie heeft-beens geïmplementeerd in het ontwerp van dit Cel Extractie Vest. TurtleSkin MFB steekwerende panelen zorgen voor dun (minder dan 3,5 mm), lichtgewicht steek bescherming. Correcties vesten zijn door TurtleSkin gemaakt met behulp van de meest geavanceerde beschermende materialen die op de markt zijn en de bescherming tegen een zo breed mogelijke vorm van bedreigingen. MFB TurtleSkin technologie biedt de prestaties van een stalen plaat met de flexibiliteit van een stof. Kenmerken en voordelen - Steek bestendig - De bescherming van een stalen plaat met de flexibiliteit stof - Laad distributiesysteem, spreid het gewicht tussen de schouders en onderrug - Panel ophangsysteem te vermijden bundelen onderaan - Afgeronde achterpaneel voor meer concealability - Optioneel TurtleSkin Zilver antimicrobiële drager,  doodt MRSA, HIV & Hep C, evenals de bacteriën die lichaamsgeur veroorzaakt specificatie - Gecombineerde Spike en scherp wapen bescherming - Areal dichtheid 2,4 pond / ft ² - Dikte 0,41 inch (beschermend pakket w / hoes en vervoerder) - Gewicht 6,7 pond (maat large Beschermend pakket w / slip en carrier) Superior Stab Bescherming - Ideaal voor correcties en Gevangenissen TurtleSkin Cel Extractie Vest is een unieke combinatie van flexibele metalen en textiel componenten met een fantastisch scherpe wapen en spike bescherming. Terwijl conventionele stalen plaat bescherming kan blauwe plekken en knijpen, flexibele Cel TurtleSkin's Extraction Vest geeft officieren volledige waaier van beweging en comfort zonder in te boeten bescherming. TurtleSkin MFA (Metaal Flex Armour)-technologie is geïmplementeerd in het ontwerp van deze Cel Extractie Vest. TurtleSkin MFB steekwerende panelen zorgen voor dun (minder dan 3,5 mm), lichtgewicht stab bescherming. TurtleSkin Correcties Vesten zijn gemaakt met behulp van de meest geavanceerde armour materialen op de markt en bieden bescherming tegen een zo breed mogelijk scala aan bedreigingen. TurtleSkin MFB-technologie biedt de prestaties van een stalen plaat met de flexibiliteit van een stof. Kenmerken en voordelen - Steek bestendig - Uitstekende flexibiliteit - Verhoogde beschermingszone op de romp - Modulaire schouders, keel en kruisbeschermer - Extra grote zakken voor apparatuur - Front opening voor snelle inzet - Low-profile de kraag aan de helm integratie te verminderen - Duurzaam, wasbaar in de machine Cordura buitenste schil - Niet meer blauwe plekken of knijpen op je borst, schouders en oksels van je harnas specificatie - Gecombineerde Spike en scherp wapen bescherming - Areal Density 2.45lbs/ft ² (Beschermend pakket w / hoes en carrier) - Gewicht 16 pond (maat large beschermend pakket w / hoes en de carrier; w / o extremiteiten) - Gewicht 21 pond (maat large Beschermend pakket w / hoes en carrier en ledematen) - Dikte 0,41 inch (armor pakket w / hoes en carrier) Voor meer informatie kunt u contact met ons op Steek- en kogelwerende Standaard Overt Belgisch model vest NIJ-3A+KR3+SP3 Wij kunnen onze standaard Overt vest die speciaal ontwikkeld werd voor politie gebruik uitrusten met een kogelwerend pakket NIJ-3A en een Metaal Armor Flex paneel KR3-SP3. Hierdoor bekomen we een kogelwerende vest waarvan de carrier reeds speciaal ontwikkeld werd voor de Belgische politie en een officieel gecertificeerd NIJ-3A(04) kogelwerende pakket tegen de kalibers 9x19 mm en .44 magnum.  Het steekwerend Metal Armor Flex paneel KR3-SP3 is het standaard steekwerend paneel. Het MAF panneel is echter geen “stand alone” paneel die de officiële gecertificeerd hoogste beschermingswaarde KR3-SP3 bereikt. De hoge beschermingswaarde KR3-SP3 volgens de officiële normen kan enkel bereikt worden in conjunctie met een ballistisch pakket. Hiervoor gebruiken we een standaard NIJ-3(04) ballistisch pakket. Deze combinatie is dan wel niet officieel gecertificeerd maar is evenwaardig. Dit principe laat toe om een steek- en kogelwerende vest samen te stellen met een zeer hoge beschermingswaarde, maar die nog altijd vrij soepel is om dragen en in een standaard politie carrier zit. Voor de aankoop van een steek- en kogelwerende vest met Politie logo’s is een aankoopopdracht van de gemeente vereist. De zelfde steek- en kogelwerende vest zonder de Politie logo’s kan aangekocht worden zoals een gewone steek- en kogelwerende vest. Wij kunnen in principe ook een combinatie maken van een KR1-SP1 steekwerende vest met MAF panelen. Dit valt dan onder vrije verkoop...
Les produits de Turtleskin dans notre magazin VBR. Afin de répondre aux différentes exigences techniques de nos clients, nous travaillons avec différents fabricants pour les produits de notre boutique. Turtleskin panneaux métal flex armures spéciales sont résistants aux coupures de protection construits selon une nouvelle technologie brevetée de petites plaques métalliques d'un couteau assez élevé, poinçon et l'aiguille peut offrir une protection (NIJ niveaux 2 et 3). Pour le moment, étaient déjà 40.000 policiers néerlandais équipés de panneaux métalliques telles armures Flex. Les panneaux armure Flex sont disponibles sous diverses formes. A panneaux Turtleskin armure Flex est un "stand alone" du panneau, cela signifie que la routine souhaitée et de protection résistant aux perforations NIJ valeur 2 ou 3 réalisé par lui-même et sans avoir besoin d'autres paquets balistiques ou d'espacement doit être utilisé. Ces panneaux peuvent être utilisés comme coupe et stab résistant à niveau armure existante (NIJ-2) avec une couche résistant aux coupures. Le panneau de blindage Flex peut également séparément dans une pochette de transport portés lors de la coupe et la coupe de protection résistants. Protection anti-pointures discrete. TurtleSkin discrete Gilets Corrections offrir les plus hauts niveaux de flexibilité et de protection sur le marché les gilets sont conçus pour offrir une protection combinée Spike et arme tranchante. TurtleSkin MFA (Metal Flex Armour) la technologie a été mise en œuvre dans la conception de cette veste d'extraction des cellules. TurtleSkin panneaux AMF couteau résistant fournir mince (moins de 3,5 mm), la protection de coup léger. Corrections TurtleSkin Gilets ont été créés en utilisant les matériaux les plus avancés d'armure sur le marché et fournir une protection contre la gamme la plus large possible des menaces. MAE TurtleSkin technologie permet l'exécution d'une plaque d'acier avec la souplesse d'un tissu. Caractéristiques et avantages Résistant Stab - - La protection d'une plaque d'acier avec la souplesse du tissu - Système de répartition de charge, speads le poids entre les épaules et le bas du dos - Système de suspension Panneau d'éviter groupage en bas - Le panneau arrière arrondi pour dissimulation augmenté - En option porteuse Argent TurtleSkin antimicrobien, tue le SARM, le VIH et l'hépatite C, ainsi que les bactéries qui causent les odeurs corporelles Spécification - Combiné Spike et la protection arme tranchante - Densité surfacique £ 2,4 / pi ² - Épaisseur 0,41 po (plaques de blindage w / lamelle et le transporteur) - Poids 6.7 lb (plaques de blindage de grande taille w / slip et le transporteur) Stab veste Supérieur de protection-Idéal pour les corrections et les prisons Gilet Extraction TurtleSkin cellulaire est une combinaison unique de composants métalliques flexibles et textile avec arme tranchante fantastique et contre les pointes. Alors que la protection conventionnelle plaque d'acier peut ecchymose et une pincée, TurtleSkin Gilet souple d'extraction des cellules donne aux agents gamme complète de mouvement et un confort sans sacrifier la protection. TurtleSkin MFA (Metal Flex Armour) la technologie a été mise en œuvre dans la conception de cette veste d'extraction des cellules. TurtleSkin panneaux AMF couteau résistant fournir mince (moins de 3,5 mm), la protection de coup léger. Corrections TurtleSkin Gilets ont été créés en utilisant les matériaux les plus avancés d'armure sur le marché et fournir une protection contre la gamme la plus large possible des menaces. MAE TurtleSkin technologie permet l'exécution d'une plaque d'acier avec la souplesse d'un tissu. Caractéristiques et avantages - Résistant Stab - - Flexibilité exceptionnelle - Augmentation de la zone de protection sur le torse - Les épaules modulaires, la gorge et l'aine de protection - Poches surdimensionnées pour les équipements Ouverture frontale pour un déploiement rapide - - Low-profile collier pour réduire les problèmes d'intégration casque - Durable, lavable machine à coquille extérieure en Cordura - Pas de contusions plus ou pincement sur votre poitrine, les épaules et les aisselles de votre armure Spécification - Combiné Spike et la protection arme tranchante - 2.45lbs/ft ² Densité surfacique (plaques de blindage w / lamelle et le transporteur) - Poids: 16 lb (taille gros paquet d'armure w / lamelle et le transporteur; w / o extrémités) - Poids 21 lb (taille gros paquet d'armure w / lamelle et le transporteur et les extrémités) - Épaisseur 0,41 po (plaques de blindage w / lamelle et le transporteur) Pour plus d'informations s'il vous plaît contactez-nous. Standard overt vest belge Vest NIJ 3A + KR3 + SP3 Nous pouvons fournir notre gilet standard overt qui a été spécialement développé pour une utilisation policière équipement avec un ensemble pare-balles NIJ-3A et un Metal Armor Flex panneau KR3-SP3. En conséquence, nous obtenons un support de gilet pare-balles qui a déjà été développé pour la police belge et officiellement certifié NIJ-3A (04) paquet pare-balles au calibre 9x19 mm et .44 Magnum. Le Stab Metal Armor Flex panneau KR3-SP3 est le panneau de anti-couteau standard. Toutefois, le MAF panneau n'est pas un "stand alone" panneau qui atteignent la valeur certifiée officielle de protection le plus élevé KR3-SP3. La haute valeur de protection KR3-SP3 selon les normes officielles peut être réalisé en conjonction avec un paquet balistique. Nous utilisons un package balistique niveau NIJ-3A (04). Cette combinaison est ou n'est pas officiellement certifié mais est tout aussi digne. Ce principe permet de définir une valeur de conservation très élevée le long d'un gilet pare-balle et poignarder mais toujours assez lisse à l'usure et est dans un véhicule de police standard. Pour acheter une gilet pare-balles et anti-couteau avec logo de la police est une commande de la municipalité est tenue. La même gilet pare-balles et anti-couteau sans le logos de police peut être acheté comme un gilet pare-balle régulière. On peut, en principe, également fait une combinaison d'un gilet anti-couteau KR1-SP1 avec les panneaux du MAF. Cela relève vente libre ...
Order online Online bestellen Commandez en ligne
Turtleskin Produkte in unserem Shop VBR-Belgien. Um die technischen Anforderungen aller unserer Kunden zu erfüllen, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern. Turtle verfügt über eine einzigartige patentierte Technologie, die von großem Nutzen in den Benelux-Ländern sein kann. Turtleskin Metal flex armor pannels. (Flexible schnittfeste Schutzpakete). Turtleskin Metall flex Rüstungen sind spezielle schnittfeste Schutzplatten, die gemäß einer neuen, patentierten Technologie von kleinen Metallplatten, dass eine ziemlich hohe Messer, Ahle und Nadel-Schutz (NIJ Level 2 und 3) zu bieten. Für die damals bereits 40.000 niederländische Polizisten mit solchen Metal Flex-Platten ausgestattet. Die Turtleskin Haut Flex-Platten sind in verschiedenen Formen. Eine Schildkröte Haut Flex-Platten ist ein "Stand-alone"-Panel, bedeutet dies, dass die erforderliche Schnitt und pannensicher Schutz NIJ Wert 2 oder 3 von selbst und ohne zusätzliche ballistische Pakete oder Abstandshalter verwendet werden muss erreicht. Diese Platten können als Schnitt und stichsicheren verwendet werden, um existierende Körperpanzerung (NIJ-2) mit einer schnittbeständigen Schicht aktualisieren. Die Flex Panzerplatte kann auch separat in einer Tragetasche getragen werden, wenn das Schneiden und schnittfeste Schutz. Diskrete schweren Stichschutz. Die Turtle diskrete Korrektur Westen bieten die höchste Flexibilität und Schutz auf dem Markt anzubieten. Die Westen sind entworfen, um einen ausgezeichneten Schutz gegen Spannungsspitzen Messern und Nadeln. Turtle MFA (Metal Flex Armour) Technologie-Bohnen in der Gestaltung dieser Zelle Extraction Vest umgesetzt. Turtle MFA stichsichere Panels bieten dünne (weniger als 3,5 mm), leicht Stichschutz. Korrekturen von Turtle Westen werden mit den modernsten schützenden Materialien auf dem Markt und den Schutz vor der breitesten Form von Drohungen. MFA Turtle Skin-Technologie bietet die Leistung einer Stahlplatte mit der Flexibilität eines Stoffes. Eigenschaften und Vorteile  - Legen Sie gegen  - Der Schutz aus einer Stahlplatte mit der Flexibilität Substanz  - Lastverteilung, verteilt das Gewicht zwischen Schultern und Rücken  - Panel Raster Bündelung unten zu vermeiden  - Abgerundete Rückseite für mehr concealability  - Optional Turtle Silber antimikrobielle Träger tötet MRSA, HIV & Hep C, und die Bakterien, die Körpergeruch verursachen  Spezifikation  - Kombinierte Spike und scharfe Waffe Schutz  - Areal Dichte 2,4 lbs / ft ²  - Stärke 0,41 Zoll (Schutzhülle w / Deckel und Träger)  - Gewicht 6,7 lbs (groß Schutzhülle w / Slip und Träger). Superior-Stab Protection - Ideal für Korrekturen und Gefängnisse Turtle Zellextraktion Vest ist eine einzigartige Kombination von flexiblen Metall-und Textilindustrie Komponenten mit fantastischen scharfe Waffe und Spike Schutz. Während konventionelle Stahlblech-Schutz kann Blutergüsse und Quetschen, bietet flexible Zelle Turtle Offiziere Extraction Vest volle Bewegungsfreiheit und Komfort, ohne Schutz. Turtle MFA (Metal Flex Armour)-Technologie ist in der Konstruktion dieser Zelle Extraction Vest umgesetzt. Turtle MFA stichsichere Panels bieten dünne (weniger als 3,5 mm), leicht Stichschutz. Turtle Westen Korrekturen werden mit den modernsten Rüstungen Materialien auf dem Markt und bieten Schutz gegen ein breites Spektrum von Bedrohungen. Turtle MFA-Technologie bietet die Leistung einer Stahlplatte mit der Flexibilität eines Stoffes. Eigenschaften und Vorteile - Legen Sie gegen - Hohe Flexibilität - Erhöhter Schutz auf dem Rumpf - Modular Schultern, Hals und Tiefschutz - Extra große Taschen für die Ausrüstung - Front Öffnung für den schnellen Einsatz - Low-Profile-Kragen an den Helm Integration zu reduzieren - Langlebige, maschinenwaschbar Cordura Außenhülle - No more Quetschen oder Blutergüsse an der Brust, Schultern und Achseln Gurtzeug Spezifikation - Kombinierte Spike und scharfe Waffe Schutz - Areal Density 2.45lbs/ft ² (Protective Paket w / Deckel und Träger) - Gewicht 16 lbs (groß Schutzhülle w / Abdeckung und Träger, w / o Extremitäten) - Gewicht: 21 lbs (groß Schutzhülle w / Abdeckung und Träger und Gliedmaßen) Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Standard Overt belgischen Vest NIJ 3A + KR3 + SP3 Wir bieten unseren Standard Overt Weste, die speziell für den Einsatz mit einer Ausrüstung Polizei Kugelschutzpaket NIJ-3A und Metal Armor Flex Panel KR3-SP3 wurde entwickelt Als Ergebnis erhalten wir eine kugelsichere Weste Träger, die bereits für die belgische Polizei entwickelt wurde und offiziell zertifiziert NIJ-3A (04) bullet-proof-Paket an der 9x19 mm Kaliber und .44 Magnum. Der Stab Metal Armor Flex Panel KR3-SP3 ist die Standard-stab-Panel. Allerdings ist die MAF pannel nicht ein "stand alone"-Panel, das den höchsten Schutz offiziellen zertifizierten Wert KR3-SP3 zu erreichen. Die mit hohem Schutzwert KR3-SP3 nach den offiziellen Standards können nur in Verbindung mit einem ballistischen Paket erreicht werden. Wir verwenden eine Standard NIJ 3 (04) ballistische Paket. Diese Kombination ist oder nicht offiziell zertifiziert, sondern ist ebenso würdig. Dieses Prinzip ermöglicht eine sehr hohem Schutzwert entlang einer Stich-und kugelsichere Weste aber immer noch ziemlich glatt zu tragen gegründet und ist in einer Standard-Polizei Träger. Um einen Stich und kugelsichere Weste mit Polizei-Logo kaufen ist eine Bestellung der Gemeinde erforderlich ist. Das gleiche Stich-und kugelsichere Weste Polizei Logos können als regelmäßige Stich-und kugelsichere Weste gekauft werden. Wir können im Prinzip auch eine Kombination aus einem stab Weste KR1-SP1 mit den MAF-Panels. Dies fällt unter freien Verkauf ...
Online bestellen Order online Order online Online bestellen Online bestellen Commandez en ligne Commandez en ligne Online bestellen Online bestellen Svensk România Polski Português Ελληνικά Pусский Magyar Slovenskı českı Slovenski Hrvatski Eesti.